Търсене
Контакти
an image
Лаборатория за виртуална реалност
Технически Университет-София
бул. "Климент Охридски" №8

Tел.: +359 2 965 25 74
Мобилен: +359 884 06 99 96
Български (Bulgarian) English
Проекти » Имплицитни Свойства » Работна програма » Втори Етап

Втори Етап

№ на етапа

Съдържане на етапа

Продължител­ност на етапа, брой месеци

Резултати

II.

За втори етап

1

Изследване на схеми за свързване на свойства към виртуални обекти и провеждане на експерименти - II

6

Отчет

2

Създаване на правила за свързване на имплицитни свойства с обекти - II

6

Описание

3

Разработване на методи и алгоритми за свързване - II

6

Описание

4

Изследване на  приложимост за подобряване на имерсивното възприятие на виртуалния свят.

12

Отчет

5

Компенсиране на загубата в описанието на негеометрични свойства на обектите

12

Отчет

6

Методи и алгоритми за редактиране на свойства директно в виртуалния свят

12

Описание

7

Оценка за приложимостта на направените комбинации

15

Отчет

8

Представяне на сензорните стимули и комбинации от тях във виртуална среда

15

Описание

9

Допълнителна функционалност на  потребителския интерфейс

12

Описание

10

Архитектура на системата за стимулиране на отделни сензорни канали

9

Описание

11

Интегриране на готови програмни средства с проектирани и реализирани софтуерни модули

12

Демонстратор

12

Експериментални сценарии и планирани експерименти  за решаване на инженерни проблеми - II

6

Отчет

13

Експериментални сценарии и планирани експерименти в областта на медицинската диагностика - II

6

Отчет

14

Кооперативна работа в среда на виртуална реалност

12

Отчет

15

Оценка на потенциала за практическа приложимост

6

Отчет

16

Уеб представяне на проекта

18

Уеб страници

17

Формиране на специална секция в рамките на организирана от ФаГИОПМ научна конференция

3

Специална секция с публикации по темата