Търсене
Контакти
an image
Лаборатория за виртуална реалност
Технически Университет-София
бул. "Климент Охридски" №8

Tел.: +359 2 965 25 74
Мобилен: +359 884 06 99 96
Български (Bulgarian) English
Проекти » Имплицитни Свойства » Работни пакети » Работен Пакет 3

Работен Пакет 3

Изследване на възможностите за подобрено взаимодействие с “допълнените” (информационно-разширени) виртуални обекти в среда на виртуална реалност и методите за тяхното директно  модифициране.


Задача 3.1: Използване на различни заместващи сензорни стимули и комбинации от тях за разширяване на информационното съдържание, предавано от виртуалните обекти.

  • Дейност 3.1.1: Използване на сензорни стимули за повишаване на информационното съдържание - изследване на възможностите за използване на сензорни стимули за повишаване на информационното съдържание
  • Дейност 3.1.2: Комбиниране на сензорни стимули за разширяване на информационното съдържание - изследване на възможностите за комбиниране на различни сензорни стимули за целите на разширяване на информационното съдържание, предавано от отделните виртуални обекти
  • Дейност 3.1.3: Оценка за приложимостта на направените комбинации - изготвяне на оценка за полезността и приложимостта на направените комбинации
  • Дейност 3.1.4: Представяне на сензорните стимули и комбинации от тях във виртуална среда - разработване на механизъм за представяне на сензорните стимули и комбинации от тях във виртуална среда.

Резултати:

- Отчет от проведеното изследване  за използване и представяне на сензорни         стимули

- Описание на механизъм за представяне на сензорните стимули и   комбинации от тях във виртуална среда

 


Задача 3.2: Експериментално изследване на възможностите за интегриране на методите за редактиране и представяне на имплицитни свойства на виртуални обекти в среда за виртуална реалност.

  • Дейност 3.2.1: Разширение на потребителския интерфейс с допълнителна функционалност - изследване на възможностите на потребителския интерфейс и на виртуалната среда за разширение с допълнителна функционалност
  • Дейност 3.2.2: Допълнителна функционалност на  потребителския интерфейс - разработване на допълнителна функционалност за разширяване на  потребителския интерфейс за взаимодействие с виртуалния свят чрез реализация на директен достъп и на възможности за редактиране на имплицитните свойства на виртуалните обекти.

Резултати:

- Отчет от проведените изследвания

- Описание на разширението потребителски интерфейс за взаимодействие с виртуалния свят