Търсене
Контакти
an image
Лаборатория за виртуална реалност
Технически Университет-София
бул. "Климент Охридски" №8

Tел.: +359 2 965 25 74
Мобилен: +359 884 06 99 96
Български (Bulgarian) English
Проекти » Имплицитни Свойства » Работни пакети » Работен Пакет 2

Работен Пакет 2

Изследване и разработване на методи и алгоритми за имерсивно представяне на имплицитни свойства на обекти в среда на виртуална реалност чрез използване на различни сензорни канали


Задача 2.1: Проучване и анализ на съществуващите принципи, инструменти  и сензорни канали за имерсивно представяне на свойствата на виртуални обекти

  • Дейност 2.1.1: Методи и средства за представяне на свойства на обекти във виртуална среда - изготвяне на преглед на методите и инструменталните средства за представяне на информация за свойства на обекти в среда на виртуална реалност.
  • Дейност 2.1.2: Представяне на свойства на виртуални обекти чрез отделните сензорни канали - проучване на спецификата, характеристиките и приложимостта на отделните сензорни канали за представяне на специфични свойства на виртуални обекти.

Резултати:

- Отчет за извършените проучване и анализ на методи и инструментални средства

- Отчет за извършеното проучване за приложимостта на отделните сензорни канали за представяне на свойства на виртуални обекти

 


Задача 2.2: Създаване на методи и алгоритми за имерсивно представяне на имплицитни свойства на виртуални обекти чрез подходящо единично или комбинирано въздействие на няколко сензорни канала.

  • Дейност 2.2.1: Разработване на методи за мултисензорно представяне - разработване на нови методи  за мултисензорно представяне на виртуалните обекти.
  • Дейност 2.2.2: Изследване на  приложимост за подобряване на имерсивното възприятие на виртуалния свят - изследване на  приложимостта им за подобряване на имерсивното възприятие на виртуалния свят.
  • Дейност 2.2.3: Компенсиране на загубата в описанието на негеометрични свойства на обектите - изследване на възможностите за компенсиране на загубата в описанието на негеометрични свойства на обектите при конвенционалния подход за преход от средата за геометрично моделиране към виртуалния свят

Резултати:

- Описание на методи за мултисензорно представяне на виртуални обекти

- Отчет от проведеното изследване за подобряване на имерсивното възприятие и компенсиране на загубата в описанието

 


Задача 2.3: Разработване на методи и алгоритми за добавяне и редактиране на имплицитни свойства на виртуални обекти директното във виртуалната среда.

  • Дейност 2.3.1: Методи и алгоритми за редактиране на свойства директно в виртуалния свят - разработване на нови методи и алгоритми за добавяне и редактиране на свойства директно в самия виртуален свят.

Резултати:

- Описание на разработените нови методи и алгоритми за добавяне и редактиране на свойства директно във виртуалния свят