Търсене
Контакти
an image
Лаборатория за виртуална реалност
Технически Университет-София
бул. "Климент Охридски" №8

Tел.: +359 2 965 25 74
Мобилен: +359 884 06 99 96
Български (Bulgarian) English
Проекти » Имплицитни Свойства » Работни пакети » Работен Пакет 1

Работен Пакет 1

Изследване и разработване на методи и алгоритми за описание, съхранение, свързване (mapping) и търсене на имплицитни свойства на виртуални обекти.


Задача 1.1: Проучване и анализ на съществуващите подходи за описание и представяне на свойствата на виртуални обекти.

  • Дейност 1.1.1: Съществуващите технологии за задаване на свойства на виртуални обекти - извършване на преглед на съществуващите технологии за създаване на виртуални обекти и задаване на техните свойства.
  • Дейност 1.1.2: Анализ за предимства, недостатъци и ограничения при прехвърляне на геометрични данни - изготвяне на анализ за предимства, недостатъци и ограничения на механизмите за прехвърляне на данни от програмните среди за създаване на геометрични модели към виртуалния свят.
  • Дейност 1.1.3: Изследване на загуба на геометрична информацията при прехвърляне във виртуалното пространство - провеждане на изследване на процесите водещи до загуба на част от информацията за геометричните модели при прехвърлянето им във виртуалното пространство. Ще се анализира и определи влиянието им върху приложимостта на виртуалната среда за различни приложения.

Резултати:

- Отчет


Задача 1.2: Създаване на класификация на имплицитните свойства на виртуални обекти.

  • Дейност 1.2.1: Идентифициране и дефиниране на класове на обекти със сродни имплицитни свойства - идентифициране и дефиниране на класове, в които могат да бъдат групирани виртуални обекти със сродни имплицитни свойства.

Резултати:

- Класификационна схемаЗадача 1.3: Разработване и изследване на методи и алгоритми за описание, съхранение, търсене и редактиране на имплицитни свойства на виртуални обекти.

  • Дейност 1.3.1: Създаване на структура от данни за описание на свойствата - създаване на подходяща йерархична структура от данни за описание и съхранение на свойствата.
  • Дейност 1.3.2: Разработване на методи и алгоритми за търсене и редактиране - разработване на методи и алгоритми за търсене и редактиране на елементи от структурата от данни.

Резултати:

- Описание на йерархична структура от данни за съхранение на свойствата

- Описание на методи и алгоритми за търсене и редактиране на елементи от структурата от данни

 


Задача 1.4: Разработване и изследване на методи и алгоритми  за свързване (mapping) на структурата от данни, описваща имплицитните свойства със структурата от данни, представяща виртуалния свят.

  • Дейност 1.4.1: Изследване на схеми за свързване на свойства към виртуални обекти и провеждане на експерименти - изследване на съществуващите схеми за свързване на свойства към виртуални обекти и провеждане на експерименти с цел оценяване на възможностите и сферата им на приложимост във връзка с целта на проекта.
  • Дейност 1.4.2: Създаване на правила за свързване на имплицитни свойства с обекти - създаване на система от правила за свързване (mapping) на имплицитни свойства с обекти от виртуалния свят под формата на така нареченото пространство на свойствата (Feature space).
  • Дейност 1.4.3: Разработване на методи и алгоритми за свързване - разработване на методи и алгоритми за свързването  на двете структури от данни, които да определят съответствието на техните елементи.

Резултати:

- Отчет за извършените изследвания и експерименти

- Описание на правила за свързване (mapping) на имплицитни свойства

- Описание на методи и алгоритми за свързване на елементите от структурата от данни за описание на имплицитните свойства и структурата от данни за представяне на обектите във виртуалния свят