Търсене
Контакти
an image
Лаборатория за виртуална реалност
Технически Университет-София
бул. "Климент Охридски" №8

Tел.: +359 2 965 25 74
Мобилен: +359 884 06 99 96
Български (Bulgarian) English
Проекти » Имплицитни Свойства » Работна програма » Първи Етап

Първи Етап

№ на етапа

Съдържане на етапа

Продължител­ност на етапа, брой месеци

Резултати

I.

За първи етап

1

Съществуващите технологии за задаване на свойства на виртуални обекти

6

Отчет

2

Анализ за предимства, недостатъци и ограничения при прехвърляне на геометрични данни

7

Отчет

3

Изследване на загуба на геометрична информацията при прехвърляне във виртуалното пространство

6

Отчет

4

Идентифициране и дефиниране на класове на обекти със сродни имплицитни свойства

9

Схема

5

Създаване на структура от данни за описание на свойствата

9

Описание

6

Разработване на методи и алгоритми за търсене и редактиране

9

Описание

7

Изследване на схеми за свързване на свойства към виртуални обекти и провеждане на експерименти -I

6

Отчет

8

Създаване на правила за свързване на имплицитни свойства с обекти -I

6

Описание

9

Разработване на методи и алгоритми за свързване -I

6

Описание

10

Методи и средства за представяне на свойства на обекти във виртуална среда

12

Отчет

11

Представяне на свойства на виртуални обекти чрез отделните сензорни канали

12

Отчет

12

Разработване на методи за мултисензорно представяне

12

Описание

13

Използване на сензорни стимули за повишаване на информационното съдържание

12

Отчет

14

Комбиниране на сензорни стимули за разширяване на информационното съдържание

12

Отчет

15

Разширение на потребителския интерфейс с допълнителна функционалност

6

Отчет

16

Критериите и метриката за оценка на резултатите

9

Отчет

17

Дефиниране на задачите за тестване

6

Отчет

18

Необходими и достатъчни условия за оценяване на резултатите от експериментите

6

Отчет

19

Експериментални сценарии и планирани експерименти  за решаване на инженерни проблеми – I

6

Отчет

20

Експериментални сценарии и планирани експерименти в областта на медицинската диагностика – I

6

Отчет

21

Уеб представяне на проекта

18

Уеб страници

22

Формиране на специална секция в рамките на организирана от ФаГИОПМ научна конференция

3

Специална секция с публикации по темата