Търсене
Контакти
an image
Лаборатория за виртуална реалност
Технически Университет-София
бул. "Климент Охридски" №8

Tел.: +359 2 965 25 74
Мобилен: +359 884 06 99 96
Български (Bulgarian) English
Проекти » Имплицитни Свойства » Научен колектив

Научен колектив

 • Проф. д-р инж.  Стоян Богданов Малешков, ТУ – София, кат. ПКТ; ФаГИОПМ – ръководител на Лаборатория за виртуална реалност
 • Доц. д-р инж. Димитър Божков Божков, ТУ – София, кат. ПКТ; ФаГИОПМ – Лаборатория за виртуална реалност
 • Ст. ас. инж.  Ангел Георгиев Бъчваров, ТУ – София, кат. АДП; ФаГИОПМ – Лаборатория за виртуална реалност
 • Гл. ас. инж. Веселин Евгениев Георгиев, ТУ – София, кат. ПКТ; ФаГИОПМ – Лаборатория за виртуална реалност
 • Гл. ас. д-р инж. Виргиния Тодорова Димитрова, ТУ – София, кат. ПКТ; ФаГИОПМ – Лаборатория за виртуална реалност
 • Гл. ас.  Димо Иванов Чотров, редовен докторант, ТУ – София, кат. ПКТ; ФаГИОПМ – Лаборатория за виртуална реалност
 • Инж.  Константин Христов Камберов, млад учен, ТУ – София, Лаборатория САД/САМ/САЕ в индустрията
 • Маг. инж.  Йордан Руменов Йорданов, млад учен, ТУ – София, ФаГИОПМ – Лаборатория за виртуална реалност
 • Проф. д-р д-р-инж.  Живка Овчарова, ръководител на Институт за мениджмънт на информацията и на Център за инженерни решения за управление на жизнения цикъл на изделията, Технологичен университет Карлсруе, Германия
 • Д-р инж.  Юрица Катичич, Институт за мениджмънт на информацията и Център за инженерни решения за управление на жизнения цикъл на изделията, Технологичен университет Карлсруе, Германия
 • Н.с. маг.  Йоханес Хертер, докторант, Институт за мениджмънт на информацията и Център за инженерни решения за управление на жизнения цикъл на изделията, Технологичен университет Карлсруе, Германия
 • Маг. инж. Христо Иванов Телятинов, управител на Зеебургер Информатик ЕООД, София